Tisztelt Ügyfeleink!Új telefonos ügyfélszolgálati rendszer segíti a jövőben a Tiszántúli Takarék partnereit!

2018.03. 22-tól gyors technikai segítségnyújtásban részesülhet az, akinek problémája adódik az internetbank és az Elektra rendszer használata során.

A +36 21 24 24 606 telefonszámon az alábbi területeken adnak tájékoztatást:

• Bankkártya letiltással kapcsolatos információk
• Internetbankkal és telepített Electrával kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Mobil applikációval kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Központ és a fiókhálózat adatai

A vélhetően sokak megelégedésére szolgáló telefonos ügyfélszolgálat külön menüpontban informál a rendszer használatáról is.

Tiszántúli Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Fogyasztási hitelek
 4. Személyi kölcsönök
 5. Takarék Jogsi Személyi Kölcsön

Takarék Jogsi Személyi Kölcsön

Jogsi megszerzéséhez, kategóriás képzésekre (úrvezetők és hivatásos gépkocsivezetők részére), és szaktanfolyamokra (nemzetközi teherfuvarozási engedélyek, stb.) költségeinek finanszírozására.

Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei

 

 • A KHR listán nem szereplő, 18. életévét betöltött természetes személy
 • Érvényes személyazonosító okiratokkal és lakcímkártyával rendelkezik.
 • Állandó, bejelentett lakóhellyel rendelkezik
 • Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló igazolt jövedelme, amelynek havi nettó összege 73.815,- Ft-nál nem kevesebb. Adóstárs bevonása esetén az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs együttes havi nettó beszámítható jövedelmének meg kell haladnia a 118.104,- Ft-ot.
 • Telefonnal vagy telefonos elérhetőséggel rendelkezik
 • Az igénylő állandó lakcímére kiállított és bemutatott utolsó befizetett közüzemi számla bemutatása, valamint annak igazolása, hogy nincs közüzemi tartozása, és a bemutatott közüzemi számla esedékességét maximum 30 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum
 • Az igénylőnek lehetősége van adós társat bevonni
 • Bármely pénzintézetnél - a nyugdíjas igénylőt kivéve - legalább 3 hónapja vezetett lakossági fizetési számlával rendelkezik és a kölcsönszerződés lejártáig azt nem szünteti meg
 • Fizetési számla nyitása a Takarékszövetkezetnél
 • Az igénylő előzetes teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a KHR rendszerben történő teljeskörű lekérdezéshez
 • Igényelhető kölcsön összege min. 100.000.-Ft – max: 5.000.000,-Ft 
 • Az Igénylőnek be kell nyújtania a Takarékszövetkezet részére az Igénylő által aláírt tanfolyamra való jelentkezési lapot, amelyet az autósiskola is ellenjegyzett.
   

Egyéb feltétel:


Átutalási megbízás megadása, melyben az Adós hozzájárul az Autósiskola által leigazolt még ki nem fizetet összeg Autósiskola által megadott bankszámlaszámra történő átutaláshoz.
 

Kölcsön fedezetei lehetnek (vagylagosan választhatóak):

 

 • Készfizető kezesség
 • Hitelfedezeti életbiztosítás
 • Felhatalmazó levél visszaigazolása a számlavezető pénzintézetektől a beszedési megbízás lehetőségéről

 

Kölcsön futamideje


Minimum 12 hónap maximum 84 hónap

Kérjük, számoljon a törlesztőrészletek esetleges jövőbeni növekedésével, fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét és hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjon el.


Kérjük, nézze meg a www.mnb.hu oldalon található fogyasztóvédelmi tájékoztatás(ok)at, termékleírásokat, illetve összehasonlító táblázat(ok)at !

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket az Általános Üzletszabályzat, valamint a Takarékszövetkezet Hirdetménye tartalmazza.

 

Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.

 

Egyéb információ: www.szemelyikolcson.takarek.hu


Reprezentatív példa:

 

A Hitelintézet által meghatározott további feltételek függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak!

Amennyiben a hitelt nyújtó Hitelintézetnél 500.000 Ft Takarék Személyi Kölcsönt 36 hónapos futamidőre igényel, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket figyelembe véve a hitelkamat: 14,46% (változó kamat), a folyósítási jutalék 1% (szerződött összeg százalékában), a futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg 7200 Ft (200 Ft-os havi számlavezetési díjával számolva).
A hitel teljes díja 134.280 Ft, az adós részéről fizetett összes törlesztés összege: 622.080 Ft, a megfizetett folyósítási jutalék 5.000 Ft, törlesztő részlet: 17.280 Ft. THM: 17,44 %


A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása estén a THM mértéke módosulhat. a THM mutató mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Takarékszövetkezetünk a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarékszövetkezetünk fiókjaiban vagy honlapunkon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon Takarékszövetkezetünk munkatársaihoz.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények