1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Adó-visszatérítési támogatás

Adó-visszatérítési támogatás

A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Adó-visszatérítési támogatást igényelhető a
a) legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
b) az építési telek természetes személy tulajdonosa az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához.


Az adó-visszatérítési támogatás a telek vételárához és a bekerülési költséghez egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2019. december 31-ig igényelhető.
Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és az igénylő nevére kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint. Kizárólag a 2015. január 1-ét követően kiállított számla fogadható el.

 

Új lakás építése esetén az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a Hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is.

 

Az igénylőnek a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy nem kötött vagy az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a kivitelező az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles.

 

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.

 

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

 

Az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016.(II.10.)Korm. rendelet tartalmazza.

 


Személyi feltételek

 

 • OEP igazolás: Az igénylőnek legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele). Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.
 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának, élettársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa, élettársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.


Egyéb feltételek

 

 • Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban: Amennyiben kizárólag adó-visszatérítési támogatás kerül igénylésre, úgy a Rendelet szerint nincs kötelező tulajdoni előírás, azt az építési engedélyen feltüntetett személyek, mint tulajdoni várományosok közötti megállapodás határozza meg.
 • Ha a támogatáshoz Családi Otthonteremtési Kedvezmény és/vagy a három vagy többgyermekes Családi otthonteremtési Kamattámogatása is kapcsolódik, úgy a támogatással érintett ingatlanban az igénylőn, házastársán vagy élettársán kívül más nem szerezhet tulajdont.
 • Előzőn felül az adó-visszatérítési támogatással érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában az épített lakásra a használatbavételi engedély megadását/ használatbavétel tudomásul vételét követő 10 évig terjedő időszak lejártáig haszonélvezeti vagy használati jog alapítására nem kerülhet sor.
 • Számlabenyújtási kötelezettség: a bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.
   


A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.

Hirdetmények