1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. CSOK - Családok Otthonteremtési Kedvezménye

CSOK - Családok Otthonteremtési Kedvezménye

A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A Kormány jelentős változásokat vezetett be a CSOK igénylési feltételeire vonatkozóan. A legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családok 10 millió Ft összegű CSOK-ot, és legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitelt igényelhetnek.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.

 

ITT kiszámolhatod, hogy Te milyen összegű támogatásra számíthatsz

 

 

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 

A CSOK az eltartott gyermekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető: 

 

 • a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező
  olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.
 • A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos - az e rendeletben meghatározott feltételekkel - igénybe veheti.
 • Építőközösség tagjaként a családi otthonteremtési kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.
 • használt lakás vásárlása vagy
 • meglévő lakás - a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett - bővítése
  céljából vehető igénybe.

 

2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után. Emellett fiatal házaspárok igényelhetik- meglévő gyermekei számától függetlenül –legfeljebb kettő, új lakás építése vagy vásárlása esetén legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén. A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is. 2016. január 1-jét megelőzően igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén azonban igényelhető a korábban folyósított támogatás összegével csökkentett összegű CSOK.
A kedvezmény szempontjából meglévő gyermeknek minősül:- a magzat vagy ikermagzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint- aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg; 

 

3. Mekkora összegű támogatás igényelhető?

 

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő eltartott és/vagy vállalt gyermekek együttes számától, valamint az igénylés céljától. Bővítés esetén a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege.
Használt lakás vásárlás, illetve bővítés esetén a támogatási összegek:
Az eltartott és a vállalt gyermekek számától függően
• egy gyermek esetén 600 000 Ft, 
• két gyermek esetén 1 430 000 Ft, 
• három gyermek esetén 2 200 000 Ft, 
• négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

 

A lakás hasznos alapterülete legalább el kell, hogy érje (bővítés esetén legalább a bővítés után): 

 • egy gyermek esetén 40 m2, 
 • két gyermek esetén 50 m2, 
 • három gyermek esetén 60 m2, 
 • négy vagy több gyermek esetén 70 m2.

 A később született gyermek utáni kedvezmény összege gyermekenként 400 ezer Ft. 

Új lakás vásárlás és építés esetén a támogatási összegek:

 • egy gyermek esetén 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft.

 

A lakás hasznos alapterülete legalább el kell, hogy érje:

 

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2, 
 • két gyermeke esetén legalább 50 m2, 
 • három gyermeke esetén legalább 60 m2,

 

Az egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább el kell, hogy érje:

 

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2, 
 • két gyermeke esetén legalább 80 m2. 
 • három gyermeke esetén legalább 90 m2. 

Új lakás vásárlása vagy építése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

 

4. Személyi feltételek

 

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető!

 • OEP igazolás: Az igénylőnek legalább 180 napos (10 millió forintos támogatás esetén ettől eltérő) folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás nyilvántartásában vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszonynak kell lennie – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melyben közfoglalkoztatás nem érthető bele (kivéve a használt lakás vásárlás vagy bővítési cél esetén). Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.
 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • Megelőlegezett CSOK igénylésére csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
 • Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • A kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem kötelezték az igénylőt a korábban igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére,
 • 180 napos (10 Millió Ft összegű támogatás igénylése esetén 2 éves) TB biztosítotti jogviszony vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről.

 

5. Egyéb feltételek

 

a) A lakás vételárára vonatkozó előírás:

 

 • Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.
 • A használt lakás vételára legfeljebb 30 millió forint , és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket


b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:


Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdoni hányadot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban, és ennek összesen legalább 100%-nak kell lennie. Kivéve bővítési cél esetén, ekkor a támogatott személyeknek a támogatással érintett ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 

c) Többlet ingatlan tulajdon:

 

 • Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezményt az a természetes személy igénylő veheti igénybe, aki – a bővíteni kívánt lakás kivételével – más lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve azt, ha lakástulajdona – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére 2016. február 11-ét megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére ezen időpontot megelőzően vagy azt követően került sor. Szerződésen alapuló haszonélvezeti jog például az ajándékozással létrejött, a jogszabályon alapuló az öröklés CSOK-ot olyan személy igényelhet, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nincs (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a Rendelet által többletingatlannak nem minősülő lakástulajdont).
 • Új lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a jogszabály nem tartalmaz korlátozást a többlet ingatlanokra vonatkozóan.


d) Számlabenyújtási kötelezettség:

 

 • Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.
 • Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy – amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a CSOK iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható csak el.


e) Lakás műszaki állapota


A lakás műszaki állapotának – ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, amelyet a hitelintézetnek helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel kell vizsgálnia

.

6. A három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

 

A három vagy több gyermeket nevelő házaspár, élettársak vagy egyedülálló személy, valamint a három gyermeket vállaló fiatal házaspár új lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitelt igényelhet. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

A vállalt gyermekek teljesítésére biztosított határidő 10 év.
Amennyiben a vállalt gyermekek az előírt határidőig nem születnek meg, az igénybevett támogatást a jegybanki alapkamat ötszörösével növelten kell visszafizetni.
A teljes, 10 millió Ft összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

 

LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint
LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint
CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos rendelkezései szerint

 

A három vagy több gyermeket nevelő házaspár új lakás építés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.
A vállalt 3 gyermek teljesítésére biztosított határidő 10 év.
Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, (LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezési formája *) akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.
A 10 millió forint CSOK támogatás igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.
A teljes 10 millió Ft támogatási összeg igényléséhez az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie az igénylőknek:

 

30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában– ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. 
A benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a társadalombiztosítási rendszerben, de ebbe az időtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő. Mentesül a TB jogviszony fennállásának igazolása alól az igénylő, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.
A teljes, 10 millió Ft összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

 

*LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint
LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint
CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos rendelkezései szerint. 


A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

 

Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.

Hirdetmények