1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Számlavezetés
  4. Bankszámla
  5. Gyámhatósági számlabetét

Gyámhatósági számlabetét

Speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett elkülönítetten kezelt betéti forma.

Gyámhatósági számla jellemzői:

 

  • A gyámhatósági betét egy speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett elkülönítetten kezelt betéti forma.
  • A törvényes képviselő által a gyámhatósági határozat alapján kezdeményezett számlaszerződés.
  • A gyámhatósági számla egy látra szólóan kamatozó lakossági számla.


Tulajdonosának (a gyermeknek, illetve a gyámság vagy gondnokság alatt álló személynek) nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett. A rendelkezési jog a jogszabályok és a gyámhatósági határozat szabta keretek között a szülőt, gyámot, gondnokok (továbbiakban: törvényes képviselő) illeti meg mindaddig, amíg a jogosult nagykorúvá nem válik, vagy nagykorúságának elérése előtt házasságot nem köt, illetve a gondnokság alól nem mentesül, ki nem kerül.


A fentieknek megfelelően ezen a speciális számla alkalmazására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 

  • Kiskorúak esetében, ha a szülő, mint törvényes képviselő a gyermek pénzét a Csjt. 82. §. (2) bekezdése alapján köteles gyámhatósághoz beszolgáltatni, és gyámhatóság elrendeli annak gyámhatósági betétben történő elhelyezését.
  • Gyámság alatt álló kiskorú esetében, ha a gyámot, hivatásos gyámot, mint törvényes képviselőt kötelezi a gyámhatóság a kiskorú pénzének gyámhatósági betétben történő elhelyezésére. (Korm.rend. 146.§(1)bekezdése).
  • Gondnokság alá helyezett személy esetében, ha a gondnok, mint törvényes képviselő köteles a gyámhatóság felhívására beszolgáltatni és gyámhatósági betétben elhelyezni a gondnokolt pénzét.

 

Hirdetmények