Takarék Folyószámlahitel

Szabad felhasználású hitelkeret rendszeres jövedelemmel rendelkező számlatulajdonosok részére. A Takarékszövetkezet nem vizsgálja, hogy az adós mely kiadások finanszírozására fordítja a kölcsönt.

A hiteligénylők köre

 

A hitelkeretet az a Fogyasztónak minősülő természetes személy veheti igénybe, 

  • aki jövedelemmel rendelkező, nagykorú – a 18 életévét betöltött – Ügyfél,
  • aki a Hitelintézetnél vagy más hitelintézetnél rendelkezik Számlával, és arra rendszeres - legalább 3 hónapos folyamatos - jövedelem/nyugdíj jóváírás érkezik, vagy
  • aki más hitelintézetnél legalább 3 hónapos folyamatos jövedelem/nyugdíj jóváírással rendelkezik és az ott fennálló folyószámlahitelét szándékozik kiváltani (a Hitelintézethez áthozni).

 

A Számlahitel Igénylő hitelezhetőségének alapfeltételei:

 

a) Számlával rendelkezik a Hitelintézetnél, illetve hitelkiváltás esetén a pozitív bírálatot követően Számlát nyit,
b) az Igénylő nagykorú, cselekvőképes, devizabelföldi fogyasztónak minősülő természetes személy, vagy EU állampolgár,
c) amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal,
d) állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel, érvényes személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító magyar hatósági által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél), amennyiben EU állampolgár, úgy útlevéllel és magyarországi lakcímet igazoló okmánnyal rendelkezik,
e) van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme,
f) munkabér/nyugdíj jóváírása 3 hónapja a Számlájára érkezik, vagy eddig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a munkabér/nyugdíj jóváírása, de Számlahitel-keret beállítási feltételként – az igénylésnek és bírálásnak nem feltétele! - 1 jóváírás már a Hitelintézetnél vezetett számlára érkezett (munkáltatói jövedelemigazolás és más hitelintézet előző 3 havi Számlakivonata benyújtása mellett),
g) előzetes hozzájáruló nyilatkozatot ad a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) történő lekérdezéshez (a KHR Szabályzat melléklete),
h) nincs róla a KHR-ben nyilvántartott negatív információ.

 

A Számlahitel felvételére nem jogosultak:

 

a) aki nem rendelkezik a Hitelintézetnél Számlával (kivéve hitelkiváltó hitelcél esetén),
b) akinek lejárt, ki nem egyenlített tartozása áll fenn a bírálat időpontjában a Hitelintézettel szemben, 
c) aki korábban a Hitelintézettel fennálló kapcsolata során valótlan adatokat közölt,
d) akiről a KHR-ben negatív információ szerepel (egy éven belül az Ügyfél több, mint 90 napon keresztül, legalább a minimálbérnek megfelelő lejárt és meg nem fizetett tartozással rendelkezik vagy rendelkezett, vagy visszaéléssel kapcsolatos információval került be a KHR rendszerbe),
e) aki nem adja előzetes hozzájárulását, vagy nem tesz nyilatkozatot a KHR-ben történő lekérdezéshez (a KHR Szabályzat melléklete),
f) akinek Számlatulajdonosként, adósként, adóstársként vagy készfizető kezesként a Hitelintézet egy korábbi kölcsönszerződését felmondta, 
g) aki ellen büntetőeljárás folyik,
h) akinek lejárt köztartozása van,
i) aki ellen végrehajtási eljárás folyik,
j) aki a Kockázati stratégiában foglaltak szerint nem hitelezhető,
k) akinek az utolsó két naptári évben adósként, adóstársként vagy készfizető kezesként problémás hitele volt a Hitelintézettel szemben (amennyiben 6 hónapja már nincs problémás hitele az Ügyfélnek, úgy ez a feltétel - egyedi mérlegelés alapján - figyelmen kívül hagyható),
l) aki – saját nyilatkozata alapján - határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik, és a munkaszerződés lejárata egy éven belüli (kivéve amennyiben a munkáltató az Igénylővel időszakonként – pl. évente, félévente, stb. – újabb határozott idejű munkaszerződést köt, így gyakorlatilag folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozik az Igénylő, és ez a folyamatosság minimum 3 éve fennáll),
m) akinek a munkáltatója csőd, felszámolás, végelszámolás alatt,
n) aki a munkáltatójánál felmondás alatt áll.

 

A hitelkeret összege:

 

Minimum: 30.000 Ft, maximum: 1.000.000 Ft, de nem lehet nagyobb a Számlára érkező utolsó 3 havi nettó jövedelem/nyugdíj átlagának háromszorosánál. A hitelkeret összegének 1.000,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

 

Az adható maximális keretösszeg nagysága függ az Igénylő:

 

  • Hitelintézetnél, vagy más hitelintézetnél eddig vezetett számlájára érkező 3 havi jóváírásának összegétől és a folyószámlahiteles múltjától, 
  • az Igénylővel egy háztartásban élők megélhetési költségétől, valamint
  • hitelkapacitás számítás eredményétől.

 

A hitelkonstrukciókra vonatkozó reprezentatív példa:

 

Amennyiben a hitelt nyújtó Hitelintézetnél 375.000 Ft Takarék Folyószámla hitelt igényel és az igénylés napján a teljes összeget igénybe veszi, hiteligénylés 2016. április 1-i dátummal történik, az alábbi költségek és díjak merülnek fel:
Ügyleti kamat évi 16% (fix, a fennálló tőketartozás után), havi számlavezetési díj 255 Ft (Lakossági Általános Bankszámla havi díja). A hitel kapcsán felmerülő összes kamat, díj és költség összege (hiteldíj): 63.893 Ft.
THM: 18,4%.

Hirdetmények